Rezerwacja REZERWUJ

zapraszamy do kontaktu pod nr tel 502 552 625 lub mailowo.

Warunki dokonywania rezerwacji w ośrodku Montenero Resort & Spa,
Czarna Góra ul. Nadwodnia 190, 34-532 Jurgów

§1
Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

§2
W celu dokonania zobowiązującej rezerwacji prosimy o:
1)dokonanie wstępnej rezerwacji telefonicznie, e-mailem na adres recepcja@montenero.interhead.pl lub on-line na stronie www.montenero.pl,
2) w terminie 3 dni dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji na numer rachunku umieszczony poniżej. Brak terminowej wpłaty zadatku powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji,
3) uiszczenie pełnej opłaty za pobyt ma miejsce w dniu przyjazdu.
W razie nie pojawienia się Zamawiającego do godziny 24 pierwszego dnia pobytu i niepowiadomienia recepcji o późniejszym przyjeździe rezerwacja zostaje anulowana, a pokój może zostać wynajęty innym osobom.

§3
Rezerwacje pakietów specjalnych
1) Rezerwacji dokonać należy na co najmniej 14 dni przed planowanym przyjazdem.
2) Zadatek dla rezerwacji wynosi min. 40% ceny zamawianego pakietu. Zadatek może być wyższy w przypadku zamawiania niektórych usług lub produktów.
3) Montenero Resort&Spa nie ponosi odpowiedzialności za usługi, które nie mogły zostać zrealizowane z powodu nieodpowiednich warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej.

§4
Rezygnacja:
1) na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu jest równoznaczna ze zwrotem 50%
zadatku. Rezygnacja musi mieć formę pisemną (w tym e-mail).
2) w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu jest równoznaczna z potrąceniem 100% zadatku.

§5
Potwierdzenie
Po dokonaniu wpłaty zadatku Zamawiający otrzyma od Montenero Resort&Spa pisemne potwierdzenie rezerwacji. Wpłata zadatku jest gwarancją wykonania usługi i jednocześnie akceptują powyższych warunków

§6
Zmiany Warunków dokonywania rezerwacji
Wszelkie ustalenia zmieniające niniejsze „Warunki dokonywania rezerwacji” muszą mieć formę pisemną. Za formę pisemną uznaje się również korespondencję e-mailową.

Dane do przelewu:
Montenero Sp.z o.o.
Czarna Góra
ul. Nadwodnia 190, 34-532 Jurgów
NIP: 113-285-61-58
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
Nr konta: 10 1020 3466 0000 9402 0104 9998