Subwencja PFR REZERWUJ

Montenero Sp. z o.o. skorzystała z subwencji, której podmiotem udzielającym był Polski Fundusz Rozwoju.